Životopis

Sonja Jamnicki Hanzer rođena je 1978. godine u Zagrebu.

Diplomirala je u 2004. na Sveučilištu u Zagrebu, na Grafičkom fakultetu s temom diplomskog rada "Veziva tiskarskih boja" pod mentorstvom prof. dr. sc. Vesne Kropar-Vančina. 

Nakon završetka studija, godinu dana radi kao grafički dizajner u Odjelu dizajna i grafike marketinga dnevnih izdanja medijske kuće Europapress Holding. 

Od svibnja 2005. godine zaposlena je na Katedri za materijale u grafičkoj tehnologiji matičnoga fakulteta. 

Doktorirala je u travnju 2011. godine s temom doktorskog rada "Evaluacija prikladnosti različitih klasa recikliranih papira za izradu zdravstveno ispravne prehrambene ambalaže" pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Branke Lozo.

U ožujku 2013. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, a 20. svibnja 2013. godine u znanstveno-nastavno zvanje docenta.    

Kao istraživačica sudjelovala je u radu znanstvenog projekta MOZŠ "Inovativni grafički materijali" (2008-2013) te u radu dvaju bilateralnih znanstvenih projekata: slovensko-hrvatskog "Nove grafičke aplikacije s kromogenim tiskarskim bojama" (2010-2011) i njemačko-hrvatskog "Treatments of fiber based materials for improved food packaging" (2012-2013).  

Sudjelovala je u radu međunarodnih projekata europske fundacije za znanost, COST E46: "Improvements in the Understanding and Use of De-inking Technology" (2008), COST E48: "The Limits of Paper Recycling" (2008-2009), COST FP1003 "Impact of renewable materials in packaging for sustainability - development of renewable fibre and bio-based materials for new packaging applications" (2010-2014).
U 2014. godini izabrana je za Voditeljicu radne skupine br. 3 "End-of-Life" u okviru projekta COST FP1003.  

Trenutno je hrvatska predstavnica (MC member) u projektu COST FP1405 "Active and intelligent fibre-based packaging - innovation and market introduction". 

Znanstveno usavršavanje provodila je na institucijama u inozemstvu i to na Sveučilištu u Gironi, Španjolska (2008), Institutu za papir i celulozu u Ljubljani, Slovenija (2009), Institutu Papiertechnische Stiftung – PTS Heidenau, Njemačka (2012), Tehničkom Sveučilištu u Dresdenu, Njemačka (2012) te na institutu INP-Pagora u Grenoblu, Francuska (2013). 

Od 01.12.2013. godine na funkciji je ECTS koordinatora Grafičkog fakulteta.   

Unutar područja grafičke tehnologije primarno se bavi istraživanjima svojstava grafičkih materijala (papira, kartona, tiskarskih boja), usmjeravajući svoj znanstveni interes prema ispitivanjima zdravstvene ispravnosti grafičkih materijala koji dolaze u neposredan dodir s hranom. Autorica je tridesetak znanstvenih i stručnih radova. 
Objavljeni znanstveni i stručni radovi uvršteni su u Hrvatsku nacionalnu bibliografiju pod brojem znanstvenika 265743.