Životopis

Sonja Jamnicki Hanzer osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje stekla je u Zadru, gdje je 1997. maturirala s odličnim uspjehom u Gimnaziji "Juraj Baraković". 

Diplomirala je 2004. godine na Sveučilištu u Zagrebu, na Grafičkom fakultetu s temom diplomskog rada "Veziva tiskarskih boja" pod mentorstvom prof. dr. sc. Vesne Kropar-Vančina.

Nakon završetka studija, godinu dana radi kao grafički dizajner u Odjelu dizajna i grafike marketinga dnevnih izdanja medijske kuće Europapress Holding. 

Od svibnja 2005. godine zaposlena je na Katedri za materijale u grafičkoj tehnologiji matičnoga fakulteta. 

Doktorirala je u travnju 2011. godine s temom doktorskog rada "Evaluacija prikladnosti različitih klasa recikliranih papira za izradu zdravstveno ispravne prehrambene ambalaže" pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Branke Lozo.

U ožujku 2013. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, a u svibnju iste godine u znanstveno-nastavno zvanje docenta
U prosincu 2018. godine izabrana je u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

Na preddiplomskom Studiju grafičke tehnologije nositeljica je kolegija "Tiskarske boje" i "Polimerni materijali" te izvodi laboratorijske vježbe iz kolegija "Papir".Na Sveučilišnom poslijediplomskom (doktorskom) studiju Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda nositeljica je kolegija "Materijali za ambalažu". 

Kao istraživačica sudjelovala je u radu znanstvenog projekta MOZŠ "Inovativni grafički materijali" (2008-2013) te u radu dvaju bilateralnih znanstvenih projekata: slovensko-hrvatskog "Nove grafičke aplikacije s kromogenim tiskarskim bojama"
(2010-2011) i njemačko-hrvatskog "Treatments of fiber based materials for improved food packaging" (2012-2013). 

Sudjelovala je u radu međunarodnih projekata Europske zaklade za znanost,
  • COST E46: "Improvements in the Understanding and Use of De-inking Technology" (2008),
  • COST E48: "The Limits of Paper Recycling" (2008-2009),
  • COST FP1003 "Impact of renewable materials in packaging for sustainability - development of renewable fibre and bio-based materials for new packaging applications" (2010-2014).Krajem 2013. godine izabrana je za Voditeljicu radne skupine br. 3 „End-of-life“ u okviru projekta COST FP1003.
  • Trenutno je hrvatska predstavnica u međunarodnom projektu COST FP1405 "Active and intelligent fibre-based packaging - innovation and market introduction". 

Znanstveno usavršavanje provodila je na institucijama u inozemstvu i to na Sveučilištu u Gironi, Španjolska (2008), Institutu za papir i celulozu u Ljubljani, Slovenija (2009, 2010), Institutu Papiertechnische Stiftung – PTS Heidenau, Njemačka (2012), Tehničkom Sveučilištu u Dresdenu, Njemačka (2012, 2013) te na institutu INP-Pagora u Grenoblu, Francuska (2013). 

Obnašala je dužnost ECTS koordinatorice Grafičkog fakulteta tijekom tri akademske godine: 2013/14, 2014/15 i 2015/16. 

Unutar područja grafičke tehnologije primarno se bavi istraživanjima svojstava grafičkih materijala (papira, kartona, tiskarskih boja), usmjeravajući svoj znanstveni interes prema ispitivanjima zdravstvene ispravnosti grafičkih materijala koji dolaze u neposredan dodir s hranom. Autorica je četrdesetak znanstvenih i stručnih radova.

Objavljeni znanstveni i stručni radovi uvršteni su u Hrvatsku nacionalnu bibliografiju pod brojem znanstvenika 265743.