Način polaganja ispita

Studentima se nudi polaganje ispita putem kolokvija (3 tijekom semestra) uz uvijet da je svaki kolokvij pozitivno ocijenjen.
Studenti mogu ispit polagati i u ispitnim rokovima (pismeno i usmeno).