Papir

KOLEGIJ: 19534 PAPIR

 

NOSITELJ KOLEGIJA: Prof. dr. sc. Branka Lozo

 

VRIJEME IZVOĐENJA: III. semestar preddiplomskog studija

odn. IV. sem. za ak. god. 2008./2009. sukladno Izvedbenom planu nastave od 12.07.2009. g.

 

SATNICA: 2 + 0 + 1

 

ECTS: 4 boda

 

Sadržaj kolegija: Tehnologija izrade i svojstva papira za primjenu u grafičkoj proizvodnji


PREDAVANJA:


Definicija papira, osnovna podjela, opća svojstva, primjeri različitih namjena; sirovine za izradu papira, liščari, četinari, sintetička vlakanca, stari papir; Celulozna vlakanca: morfološka svojstva, sastav, lignin, hemiceluloze; lumen vlakanca. Osnovna obrada vlakanaca za izradu papira: priprema drvenjače, mehanička pulpa,termomehanička pulpa; bijeljenje: stupnjevi uklanjanja lignina. Bijeljena celuloza: kemijska pulpa, uloga postupaka kuhanja, uklanjanje lignina; ostale sirovine za izradu papira. Upotreba starog papira kao sekundarne sirovine: klase kvalitete, sustav prikupljanja, sustav sortiranja i transporta. Priprema vlakanaca iz starog papira za izradu recikliranog papira: razvlaknjivanje, čišćenje, prosijavanje, svojstva recikliranih vlakanaca. Deinking tehnologija, svrha, postupak, flotacija, vrste, učinkovitost, ograničenja. Priprema pulpe za izradu papira: uloga gustoće pulpe na svojstva papira. Dodaci papiru u postupku izrade, funkcija: punila, vrste; keljiva, bojila, ostali dodaci. Izrada papira na papir stroju, osnovni modeli sita za formiranje lista, vodeni žig. Svojstva papira definirana natokom: smjer tijeka vlakanaca u listu, utjecaj na mehanička svojstva; sušenje papira u postupku izrade, utjecaj na svojstva vlakanaca; vlaga u papiru.  Završni postupci u izradi papira; površinsko oplemenjivanje, stupnjevi glatkosti; premazivanje, vrste premaza. Tehnološki procesi izrade kartona i ljepenke, valovita ljepenka, vrste, namjena, primjeri; pakiranje: role, palete, skladištenje: očuvanje mikroklimatskih uvjeta, transport.

 

VJEŽBE:


V1       Vrste papira, podjela, klase papira, određivanje osnovnih svojstava: smjer tijeka vlakanaca, stranice papira kod nepremazanih papira

V2       Opća svojstva papira: određivanje debljine, gramature, prostorne mase, specifičnog volumena. Površinska svojstva papira: određivanje upojnosti.

V3       Površinska svojstva papira: određivanje glatkosti, hrapavosti, prašine na papiru.

V4       Određivanje mehaničkih svojstava papira: određivanje otpornosti papira prema kidanju i dvostrukom savijanju

V5       Određivanje mehaničkih svojstava papira: određivanje otpornosti papira prema cijepanju i prskanju (tlaku), određivanje krutosti papira

V6       Laboratorijski postupak za izradu papira, proces deinking flotacije, formiranje lista. Određivanje optičkih svojstva papira: bjelina, svjetlina, opacitet, boja.

V7       Vlaga u papiru, sadržaj pepela/punila u papiru, pH vrijednost površine lista.