Primjena i ispitivanje grafičkih materijala

KOLEGIJ: Primjena i ispitivanje grafičkih materijala

NOSITELJI KOLEGIJA: prof. dr. sc. Branka Lozo / doc. dr. sc. Maja Strižić Jakovljević

VRIJEME IZVOĐENJA: V. semestar preddiplomskog studija

Primjena i ispitivanje grafičkih materijala - Funkcionalne grafičke aplikacije


Tematski sadržaj kolegija:


PREDAVANJA:

Svrha, izrada i namjena 2D kodova; interaktivnost; vrste 2D kodova i elementi kodova. Upoznavanje sa sustavom za ispravljanje grešaka; aplikacija grešaka; namjerne dizajnerske greške; određivanje granice očitanja; Kontrast pri očitavanju, primjena višebojnih kodnih riječi u kreiranju i očitavanju kodova. Materijali za 3D Inkjet tisak: prah, vezivo, infiltranti; aditivna metoda slojevite izgradnje objekta; objašnjenje principa rada uređaja; mogućnosti i ograničenja; upotreba, primjeri. Karakteristike sirovog 3D otiska, uloga infiltranata, vrste, mehanička svojstva, trajnost. 3D tisak u boji, karakteristike, kolorimetrijski utjecaj infiltranata, trajnost, upotreba. Kromogene tiskarske boje, vrste, funkcija,primjena; uloga inkapsuliranja pigmenata, trajnost; Termokromne boje, primjena, vremenski indikatori; primjeri. Biokromne boje, primjena, indikatori svježine; bioaktivni papir; primjeri, ograničenja. Primjeri ostalih interdisplinarnih grafičkih aplikacija: Inkjet tehnologije za tisak živih stanica, bio-printing; ostalo. Elektrovodljive tiskarske boje, vrste, namjena, tehnike tiska, tiskani dijelovi RFID, vrste i podjela RFID, očitavanje, ograničenja, primjena, primjeri. Tiskana elektronika, mogućnosti, tehnike tiska, trendovi, namjena, primjeri. Elektronička knjiga, razvoj, prava korištenja, princip najma uređaja, primjeri; Čitači elektroničkih knjiga, uređaji, ekrani elektroničkog papira, svojstva, generiranje slike, princip elektroforeze, elektronička tinta; Razvoj slikovnog prikaza u boji, ograničenja, vrste uređaja.

VJEŽBE:


Primjena alata za generiranje 2D kodova; uvjeti očitavanja; očitavanje;

Alati za kreiranje 3D objekta; upoznavanje, primjena, primjeri;

Izrada otisaka termokromnim bojama, sušenje, kromogeni efekt, mikroskopiranje;

Mikroskopiranje površine tiskovnih podloga, premazane podloge, nepremazane podloge,nečistoće u recikliranom papiru; Mikroskopiranje otisnutih testnih elemenata, različitih tehnika tiska, različitih tiskovnih podloga; Pojava wicking-a, pojava bleading-a;

Primjena alata za slikovnu analizu testnih elemenata: određivanje ukupne površine, opsega, kružnosti, ostalo; Primjena alata za slikovnu analizu za generiranje grešaka kodova i analizu granice čitljivosti kodova.