Tiskarske boje

KOLEGIJ: TISKARSKE BOJE


NOSITELJICA KOLEGIJA: doc. dr. sc. Sonja Jamnicki Hanzer


VRIJEME IZVOĐENJA:

V. semestar preddiplomskog studija

SATNICA: 2 + 0 + 1

ECTS: 4 boda


OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA:

Povijesni razvoj tiskarskih boja Boja (subjektivni psihofizički doživljaj). Sastavnice tiskarskih boja. Koloranti tiskarskih boja: bojila, pigmenti i lakovi (engl. lakes); definicija, podjele, temeljna svojstva. Colour Indeks - CI. Prirodni i umjetni anorganski pigmenti; obojenje, proizvodnja, uporaba, prednosti i nedostatci. Prirodni i umjetni organski koloranti: bojila i pigmenti; obojenje, proizvodnja, uporaba. Lakovi tiskarskih boja. Koloranti procesnih boja CMYK. Punila (pomoćni pigmenti) tiskarskih boja: prirodna i umjetna; svojstva, uporaba, pojedini predstavnici. Veziva tiskarskih boja (ulja, smole, otapala). Ulja tiskarskih boja: prirodna, modificirana i umjetna, svojstva, vrste, uporaba, pojedini predstavnici. Smole tiskarskih boja: prirodne, modificirane i umjetne, svojstva, vrste, uporaba, pojedini predstavnici. Organska otapala tiskarskih boja: umjetna, svojstva, vrste, uporaba, pojedini predstavnici. Tiskarske boje temeljene na vodi. Sušila (sikativi) tiskarskih boja: vrste sušila i kataliza sušenja otisaka tiskarskih boja. Dodatci tiskarskih boja. Mehanizmi sušenja tiskarskih boja: fizički, kemijski, kombinirani, ubrzani IR, UV, EB i RF. Proizvodnja pastoznih (gustih) i tekućih (rijetkih, likvidnih) tiskarskih boja. Temeljna svojstva tiskarskih boja: konzistencija, viskoznost, ljepljivost, tečljivost. Četiri razine laboratorijskog ispitivanja tiskarskih boja.


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA:

Primjena temeljnih prirodnih i tehničkih i/ili inženjerskih znanja u radu s tiskarskim bojama od izbora, specifikacije, kontrole kvalitete do optimiranja uporabnih svojstava svih vrsta otisaka. Izbor optimalne kombinacije tiskarska boja - tiskovna podloga s kojom nema problema u tisku, a otisci su željene kvalitete. Rješavanje problema uporabom literature. Sudjelovanje u istraživanjima te izbor i primjena odgovarajućih tehnika na razini dodiplomskog studija.


OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERE ZNANJA:

Predavanja, laboratorijske vježbe, mogućnost polaganja međuispita/kolokvija tijekom predavanja.


POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ:

C. H. Williams, The Printer’s Ink Handbook, Mclean Hunter Ltd, Hertfordshire, 1992.

N. R. Eldred and T. Scarlett, What the Printer Should Know about Ink, GATF, Pittsburgh, 1990.

The Printing Ink Manual, Fifth Edition, R. H. Leach, R. J. Pierce (Eds.), Springer, Dordrecht, 2008.

V. Vančina, M. Mikota, Materijali u grafičkoj proizvodnji - boje, Priručnik za vježbe,

Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993.


POPIS LITERATURE KOJA SE PREPORUČUJE KAO DOPUNSKA:

B. Thompson, Printing Materials, Pira International, Hertfordshire, 1998.

C. H. Williams, Printing Ink Technology, Pira International Ltd, Hertfordshire, 2001.

N. R. Eldred, Package Printing, Jelmar Publishing Co., New York, 1998.