Način polaganja ispita

Studentima se nudi mogućnost polaganja ispita putem kolokvija (2 tijekom semestra) uz uvjet da je svaki kolokvij pozitivno ocijenjen.

Studenti mogu ispit polagati i u ispitnim rokovima (pismeno i usmeno).

 

Uvjet za izlazak na ispit iz kolegija Tiskarske boje su odslušane i kolokvirane laboratorijske vježbe.

 

doc. dr. sc. Sonja Jamnicki Hanzer