Način polaganja ispita

Tijekom semestra studenti su obavezni položiti dva kolokvija iz gradiva vježbi. Uvjet za polaganje ispita su pozitivno ocjenjena oba kolokvija.

Studentima se nudi mogućnost polaganja ispita putem kolokvija iz gradiva predavanja (2 tijekom semestra) uz uvijet da je svaki kolokvij pozitivno ocijenjen.

Studenti mogu ispit polagati i u ispitnim rokovima (pismeno i usmeno).