Način polaganja ispita

Studentima se nudi mogućnost polaganja ispita putem kolokvija (2 ili 3 tijekom semestra) uz uvijet da je svaki kolokvij pozitivno ocijenjen.

Studenti mogu ispit polagati i u ispitnim rokovima (pismeno i usmeno).