Obavijesti

Prvi kolokvij će se održati 10. travnja 2018. godine u terminu predavanja u 14:20h, predavaonica B, obuhvatit će nastavne cjeline:
1. 2D kodovi
2. Elektronička knjiga
3. RFID tehnologija

Drugi kolokvij će se održati 15. svibnja 2018. godine u terminu predavanja u 14:20h, predavaonica B, za one studente koji pozitivno riješe prvi kolokvij.